מלגת פר”ח

פר”ח מפעיל סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית.
החונך מעניק לילד תשומת לב אישית ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג.

מרכז הצעירים של עמק הירדן בשיתוף פר”ח ומכללת כנרת מעניקים מספר מלגות מוגדלות בסך של 10,000 ש”ח בעבור 160 שעות חונכות שנתיות.  

כמה כסף?

5200 ש”ח

תאריך הגשה

15/12/2019 – 01/09/2020

צריך להתנדב?

כן, עבור קבלת המלגה על הסטודנט לבצע 120 שעות חונכות. במסגרת שיתוף פעולה של המועצה עם פר"ח מוקצות מספר מלגות מוגדלות בגובה של 10,000 ש"ח ואז מספר השעות הנדרש לפעילות הינו 150.

למי מתאים?

המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לימודי תואר באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג.

פרטים והרשמה