מלגת סחל”ב

התוכנית מיועדת לסטודנטים אזרחי ישראל הלומדים תכנית לימודים מלאה לקראת תואר ראשון במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
סטודנט שישתתף בתוכנית באופן מלא, זכאי למלגה בגובה 60% משכר הלימוד הנהוג באותה שנת לימודים באוניברסיטאות שהמדינה מתקצבת אותן.
ההשתתפות בתוכנית סחל”ב אינה מונעת מהסטודנט לקבל מלגות ו/או הלוואות אחרות המוענקות על-ידי המדינה

סטודנט שישתתף בתכנית זכאי למלגה תמורת התחייבותו להשתלב בפעילות חינוכית בבית הספר היסודי/בגן הילדים בהיקף של 4 שעות שבועיות, בשעות הלימודים (ביום אחד או ביומיים בשבוע).
שעות הפעילות הינן בהתאם לשעות הפעילות של בתי הספר/הגנים.
 

כמה כסף?

6000 ש”ח

תאריך הגשה

03/06/2020 – 15/07/2020

צריך להתנדב?

כן, עבור קבלת המלגה על הסטודנט לבצע 100 שעות פעילות התנדבותית

למי מתאים?

התוכנית מיועדת לסטודנטים אזרחי ישראל הלומדים תכנית לימודים מלאה לקראת תואר ראשון במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה. קיימת העדפה לסטודנטים בעלי ניסיון בהדרכה.