מלגת מועצה אזורית עמק הירדן ומפעל הפיס

מלגת מועצה אזורית עמק הירדן בשיתוף מפעל הפיס מיועדת לסטודנטים בני עמק הירדן ותושבים אשר מתגוררים בעמק הירדן לפחות במשך 3 השנים האחרונות. ואשר עומדים בתנאים הנדרשים לקבלת המלגה וכן עברו ראיון אישי. 

כמה כסף?

10000 ש”ח

תאריך הגשה

30/07/2019 – 03/09/2020

צריך להתנדב?

כן, עבור קבלת המלגה על הסטודנט לבצע 140 שעות פעילות התנדבותית

למי מתאים?

בני ותושבי עמק הירדן המתגוררים בעמק לפחות ב 4 השנים האחרונות. הסטודנטים הינם אזרחי ישראל. במהלך שנת הלימודים האקדמאית הסטודנטים לומדים במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג או לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או הנדסאים מוכרי מה"ט. רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה.