מלגת בני פריפריה

במידה ואתם גרים באזור עדיפות לאומית, אתם זכאים להשתתפות במימון לימודים אקדמיים, מהקרן לעידוד השכלה גבוהה. 

על פי “חוק הפריפריה”, הזכאות להטבות הינה החל מ-3 חודשים טרם סיום השירות הסדיר ולמשך 5 שנים מיום סיום השירות הסדיר (משרתי מילואים פעילים וחיילים בודדים משוחררים, יהיו זכאים להטבות אלו עד 10 שנים מיום סיום שירותם הסדיר).

סכום המלגה לא יעלה על 10,259 ש”ח (נכון לתש”פ, בכפוף לסכום ששולם בפועל בגין שכר לימוד שנת לימודים ראשונה  ובקיזוז מלגות, לא כולל מלגות התנדבות). 

כמה כסף?

10259 ש”ח

תאריך הגשה

15/12/2019 – 01/09/2020

צריך להתנדב?

לא

למי מתאים?

משוחררים ומסיימי שירות שמילאו את תקופות השירות הנדרשות בחוק. בני שירות לאומי-אזרחי ששרתו במשך 24 חודשים. הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה שאינם פרטיים. לומדים שכתובתם הרשומה ב-5 מתוך 6 השנים האחרונות לפני מועד תחילת הלימודים היא באזורים בעלי עדיפות לאומית כמוגדר בחוק.