מלגת אימפקט

כמה כסף?

4600 ש”ח

תאריך הגשה

01/03/2021 – 01/05/2020

צריך להתנדב?

כן, עבור קבלת המלגה על הסטודנט לבצע 130 שעות למען הקהילה

למי מתאים?

*לוחם (תעודת שחרור בכבוד בצבע זהב) או תומך לחימה (תעודת שחרור בכבוד בצבע כסף), עד דרגת סרן (כולל), עד שלוש שנים בקבע. *שרות צבאי מלא ותקין *על-בסיס מצב סוציו-אקונומי *הגשת טופס בקשה למלגה – תוך חמש שנים משנת השחרור מצה”ל *לימודים לתואר ישראלי ראשון, בהיקף מלא, במוסד המוכר על יד המועצה להשכלה גבוהה, או לימודי תעודה (של שנה לפחות) במוסד לימודים המוכר על ידי משרד החינוך/ התרבות/ הכלכלה *תחילת שנת הלימודים הראשונה/ השנייה (בתואר של 3 שנים לפחות)- בסמסטר חורף